Меню

EasyMoney - ERP

        Интегрираните системи „EasyMoney“ представлява фамилия от решения и платформа. Тази платформа предлага отворени бизнес приложения, които моделират различни бизнес процеси. Тези приложения позволяват на потребителите да постигнат съществени резултати в цялата организация на бизнеса си. Тя им дават необходимата гъвкавост, за да се справят с постоянно променящата се среда и нарастваща конкурентност.

ПК-Софт ЕООД е изпола последните технологии, за да осъвремени традиционните разбирания за ERP. Това е направили нейните продукти лесни за работа и лесни за усвояване. Тя успя да направи ERP системите по-близко до клиента, направи ги по-достъпни, Справяки се успешно с някой нови предизвикателства направи продуктите работещи на различни устроиства.

Стандартно в EasyMoney са включва модули за управление на клиентски поръчки, управление и наблюдение на производство, управление на склад и складови наличности, финансово-счетоводна дейност, контрол на продажбите и рекламациите, документооборот и лизинг.

Системата се предлага с различни готови конфигурации(шаблони) за различните отрасли. Ако клиента желае тя се моделира специално за него.

Поради различната специфика на бизнеса и изисквания на клиента. Ние можем да разработим по негово задание специализирани програмни решени.

Ultimate

        Ultimate e система за контрол на достъпа и видео наблюдение от ново поколение. С нея могат да се управляват неограничен брой врати и камерите към тях. Системата е Web базирана с неограничен брой потребите и профили за управление. Тя е съвместима с камерите на всички големи производители в света. Разполага с голям брой справки за анализ на събитията и видео материал към тях.

Системата позволява да се изгражда върху графична подложка или карта различно зони за наблюдения. Броя на зоните е неограничен. Потребителите лесно могат да преминава от една зона в друга. При настъпване на събитие системата автоматично избира зоната за наблюдение.

Има богат набор от готови шаблони за изчисляване на работното време. Тя позволява да се създават различни смени с произволен брой почивки и различна цикличност.

Системата може да генерира Форма 19 и Форма 76 за нуждите на личен състав и ТРЗ. Те могат да се редактира и запазват като история в системата.

При желание от клиента може да се добави и модул за пажароизвестяване. Модулът може да следи 800 контролера в реално време. При възникаване на събитие испраща SMS , mail и изпалнява програмирани процедури заложени за конкретния клиент.

Една от основните задачи на системата е да предостави на оператора разширена информация за отделните събития и да му помага при вземането на необходимите решения в конкретните случаи. Всички действия на оператора се протоколират от системата. Тези протоколи може да се разглежда и анализира.

Hotel Management System - EasyMoney

        Това е продукт създаден през последните 3 години. Съобразен с последните изисквания за управление на хотели както и нова виждане за потребителски интерфейс.

Системата позволява да се управляват много хотели с една инсталация. Обхванати са всички бизнес процеси и взаимоотношения при управлението на големи вериги хотели. Системата е единствена в България която реално управлява над 5000 стаи с повече от 10 000 легла. Това доказва нейната сигурност и мащабируемост.

Хотелската система е интегрирана в облачната технология. Вече е възможна да се наема система за сезон с което разходите чувствително намаляват.

i-Broker System

        Продукта е създаден по поръчка на водеща компания в застраховането и презастраховането.

Системата моделира процесите на нашият клиент.

С нея работят служители от 12 страни и от 3 континента в реално време.

Продукта е 4-слойна архитектура. При разработката сме използвали консултанти от Microsoft.

Натрупания опит при разработката ни направи високотехнологична фирма и от това спечелиха нашите клиенти.

В момента се разработва мобилна версия на системата. И нов потребителски интерфейс.

За българския пазар тя e интегрирана с ERP "EasyMomey".

Други продукти

 • Система за обслужване на ресторанти и барове.
 • Система за обслужване на СПА център.
 • Софтуер за верига от магазини.
 • Електронен виртуален магазини.
 • Програма за следене на отработеното време "Veda".
 • Онлайн резервационна система за туристически агенции !
 • Паркинг системa за управление на автомобили и клиенти.
 • Системи за офериране и калкулации при предпечатна подготвка .
 • Пропърти Мениджмънт, е система за управлението и отдаването под наем на имоти.
 • Мониторинг на пожароизвестяващи системи.
 • Онлайн GPS система за проследяване.
Контакти | Имейл